Stiftelse af iværksætterselskab

Et iværksætterselskab er en ny selskabstype indført i 2013 og aktivt fra 2014. Et iværksætterselskab er i store træk et ApS, men har en minimum indskudsktapital på blot en krone. Det er derfor væsentligt nemmere at stifte et IVS end et ApS, der kræver et indskud på minimum 50.000 kroner per 1.1.2014.

Herunder kan du læse mere om stiftelsen af et iværksætterselskab. Vær opmærksom på, at IVS’er stiftes på samme måder som ApS’er med de samme formkarv. Du har derfor brug for enten en advokat eller revisor i forbindelse med stiftelsen, der kan udarbejde juridiske papirer og stå for det praktiske.

Når iværksætterselskaber bliver en faktisk mulighed vil du herunder have mulighed for at modtage tilbud fra 3 advokater, der kan hjælpe dig med din selskabsstiftelse. Jeg har indsat den samme formular, men du kan indtil nu kun bruge den til stiftelse af ApS, hvor du ligeledes kan modtage 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater:

et regnskab for et ivs ordnes

Begrænset hæftelse, men opsparet overskud

Med et IVS hæfter man kun for det, man skyder ind i virksomheden. Det kan være så lidt som 1 krone. Du kan altså starte et selskab med begrænset hæftelse for dig selv og nøjes med at indskyde en krone. Det er på linje med eksempelvis engelske LTD’er. Det er en stor lempelse kontra anpartsselskabet, der koster 80.000 kroner i stiftelse.

Der er dog et forbehold.

Du skal hvert år opsapre 25 % af overskuddet i dit IVS, indtil du har 50.000 kroner stående i selskabet. Herefter hæfter du i dit IVS med det samme som minimumsindskuddet for et ApS.

Eksempel: Har du et overskud på 100.000 kroner det første år, skal du lade minimum 25.000 kroner bliver i selskabet som indskudskapital – den indskudskapital, du ikke skød ind til at starte med, hvis du stiftede til 1 krone.

I det ovenstående eksempel må man ikke udlodde de resterende 75.000 kroner til et holdingselskab. Det er først en mulighed, når man har sparet de 50.000 kroner op i selskabet, så det er et “rigtigt ApS”.

Holdingselskaber, driftsselskaber og revision

Man kan med et iværksætterselskab lave holdingselskaber og driftsselskaber, også kaldet moderselskaber og datterselskaber, præcis som med et anpartsselskab.

Idéen er, at man kan overføre overskuddet fra et driftsselskab skattefrit til et holdingselskab. På den måde begrænser man hæftelse, hvor man reelt set har hæftelse, og man kan samtidigt opspare alle ens penge i en stor pengetank gearet til fremtidige investeringer. Det er også muligt at optimere ens skat ad denne vej.

Såvel ens holdingselskab som ens driftsselskaber kan også blive fritaget revision. Udgangspunktet er ellers, da et iværksætterselskab er et selskab, at det skal have årsregnskabet revideret af en revisor. Dette er dog muligt at undgå, hvis selskabet har en omsætning under 8 millioner kroner, en balancesum på under 4 millioner kroner og under 12 fuldtidsansatte – eller i hvert fald 2 ud af 3 foregående statements.

Reelt set er der, med mindre ens iværksætterselskab vokser sig stort, ingen “tvungne udgifter” til hverken advokater eller revisorer præcis som med et anpartsselskab.

Skat

Et iværksætterselskab er et selskab på godt og ondt. Det behandles som andre selskaber skattemæssigt.

Der skal betales selskabsskat på 25 % af overskuddet. Dette vil dog blive modregnet, trækker man senere penge ud til privat som løn.

Derudover kan anparter og aktiver sælges skattefrit til et driftsselskab fra et andet driftsselskab eller holdingselskab. Anparter kan sælges skattefrit til andre kapitalselskaber.

Jeg forudser, at IVS’er for stor succes – held og lykke med stiftelse af IVS og dit kommende forretningseventyr!

Fordel over et ApS

Et IVS og et ApS ligner hinanden utroligt meget, og det er derfor svært ikke at sammenligne dem.

Den eneste forskel er, at indskudskapitalen med et IVS er på 1 krone, hvor ApS’et koster 50.000 kroner at starte (80.000 kroner per skrivende stund i 2013), at man i IVS’et skal opspare midler og at man ikke kan udlodde overskud til holdingselskab før end at man har opsparet de 50.000 kroner i selskabet.

Alt andet ligner eksakt.

Reelt set er der tale om en enkeltmandsvirksomhed med begrænset hæftelse og juridisk adskillelse. Eller et ApS med lavere indskudskapital og tvungen opsparing.

Uanset hvad man kalder det forudsiger jeg, at IVS’er for står succes takket være de muligheder, det giver for at føre forretning uden stor risiko, som der ellers følger med den personlige og ubegrænsede hæftelse koblet på en enkeltmandsvirksomhed.

Omdannelse

Ligesom man kan omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab med en skattefri omdannelse, kan man omdanne et IVS til et ApS. Dette ville fx være logisk at gøre, når man har de 50.000 kroner stående, da IVS lyder “knap så seriøst” som ApS.

Det er også logisk at gøre, hvis man får ekstern kapital ind i selskabet – investering.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *